Predĺžená záruka

Podmienky predĺženej záruky

Predĺžte si zákonnú záruku o 1 alebo 3 roky na vybraný tovar. Prípadné opravy po skončení zákonnej záruky vám uhradíme my.

Platí pre elektronické i mechanickej poruchy po vypršaní zákonnej záruky

Uhradíme opravu alebo vám vyplatíme časovú cenu tovaru

Kedy vám predĺžená záruka pomôže?

Majáková rampa sa ako na potvoru rozbije 2 mesiace po vypršaní štandardnej záruky.
Uhradíme opravu.

Maják prestane z ničoho nič fungovať polroka po vypršaní zákonnej záruky a nedá sa opraviť.
Vyplatíme časovú cenu tovaru.

Na čo sa predĺžená záruka vzťahuje?

Predĺžená záruka sa vzťahuje na všetky bežné poruchy, na ktoré sa vzťahuje aj štandardná záruka. https://www.auto-majaky.cz/s/reklamacni-rad

Koľko mi vyplatíte v prípade poruchy v predĺženej záruke?

V prípade poruchy zariadenia v predĺženej záruke vám uhradíme opravu. V prípade, že tovar nie je možné opraviť, vyplatíme vám časovú cenu tovaru. Časová cena je nákupná cena tovaru znížená o 1% za každý mesiac, ktorý uplynul od jeho kúpy.

Príklad:

Maják za 10 000 Cz s predĺženou zárukou o jeden rok. Pol roka po vypršaní dvojročnej zákonnej záruky maják vypovedal službu. Jeho časová cena bola po 30 mesiacoch 7 000 € *. V prípade že nebude možné maják opraviť túto sumu vyplatíme. Ak by to bolo možné, nezaplatíte nič za opravu, diagnostiku ani náhradné diely.

* Časovú cenu sme spočítali ako 10 000 Kč - 30 × 0,01 × 10 000 Kč

Ako si môžem predĺženú záruku objednať?

Pri produktoch, u ktorých si možno predĺžiť záruku, stačí v poli "Predĺžená záruka" zvoliť požadovanú dĺžku záruky navyše. Môžete zvoliť predĺženie o 1 alebo 3 roky. Cena tovaru sa automaticky navýši s ohľadom na dĺžku záruky navyše.

Čo keď tovar vrátim alebo reklamujem ešte v priebehu zákonnej záruky?

V prípade, že sa tovar rozhodnete vrátiť v zákonnej 14 dňovej lehote, vrátime vám aj sumu, ktorú ste zaplatili za predĺženú záruku. V prípade reklamácie a neopraviteľné závady v zákonnej 24-mesačnej lehote vám vrátime celú sumu vrátane navýšenia o predĺženú záruku. V prípade výmeny tovaru za nový beží predĺžená záruka ďalej.