Varianty rampy Optima, ktoré sú dlhé 60 cm, dostupné v troch farbách (oranžová, modrá a červená) a vybavené 4 LED moduly v čírom, alebo farebnom krytu.
Tieto varianty je možné vybaviť magnetickými držiakmi.

Popis: Svetelná rampa spĺňa všetky požiadavky Českej i Európskej legislatívy pre prevádzku na pozemných komunikáciách. Vo verzii s EHK R65 TB2, TR2 vyhovuje aj zvýšeným nárokom HZS ČR na výstražné svetlá.

Kód produktu: OPTIMA90.2P.CTC-N.60

Výrobca: P.P.H. STROBOS