Výber profesionálnych Mini Ramp

Všetky mini rampy v kategórii Profesionálné Mini Rampy splňajú legislatívne požiadavky Slovenskej republiky a Európskej únie pre použitie na pozemných komunikáciách.
Homologáciu týchto výrobkov sme schopní preukázať homologačnými certifikáty.