Ponuka profesionálnych LED majákov

Všetky výstražné majáky v kategórii Profesionálne LED majáky spĺňajú podmienky stanovené technickým predpisom EHK R65 pre použitie na pozemných komunikáciách vo všetkých štátoch európskej únie.
Homologáciu týchto výrobkov sme schopní preukázať homologačnými certifikáty.