Popis: Palubný ampérmeter s voltmetrom 34545B slúži na prevenciu porúch akumulátora a ku kontrole stavu akumulátora a prúdu odoberaného pripojeným spotrebičom.

Kód produktu: 34545B

Popis: Palubný voltmeter 34570B slúži na prevenciu porúch akumulátora a ku kontrole dobíjanie vášho auta.

Kód produktu: 34570B

Popis: Palubný voltmeter 34570R slúži na prevenciu porúch akumulátora a ku kontrole dobíjanie vášho auta

Kód produktu: 34570R

Popis: Palubný voltmeter 34570W slúži na prevenciu porúch akumulátora a ku kontrole dobíjanie vášho auta

Kód produktu: 34570W

Popis: Palubný voltmeter 34530 slúži na prevenciu porúch akumulátora a ku kontrole dobíjanie vášho auta

Kód produktu: 34530

Popis: Palubný voltmeter 34530w slúži na prevenciu porúch akumulátora a ku kontrole dobíjanie vášho auta

Kód produktu: 34530w

Popis: Palubný voltmeter 34530blue slúži na prevenciu porúch akumulátora a ku kontrole dobíjanie vášho auta

Kód produktu: 34530blue