V tejto kategórii sú mini rampy určené pre prevádzku v menej náročných podmienkach, predovšetkým mimo pozemné komunikácie. Využitie je možné napríklad na vozíkoch vo firmách, výstraha na bránach, organizačné činnosť, pracovné stroje mimocestnú a podobne. Tieto majákové rampy majú homologáciu iba R10 prípadne žiadnu.