Ponuka ostatných LED majákov

V kategórii Ostatné LED majáky sú výstražné majáky určené pre prevádzku v menej náročných podmienkach, predovšetkým mimo pozemné komunikácie. Využitie je možné napríklad na vozíkoch vo firmách, výstraha na bránach, organizačné činnosť, pracovné stroje mimocestnú a podobne. Tieto majáky majú homologáciu iba R10 prípadne žiadnu.