Výber Oranžových profesionálnych Mini Ramp

Zvláštné výstražné svetlá oranžovej farby sú určené pre situácie, kedy jazda vozidla alebo pracovnú činnosť ohrozuje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách.