Verzia svetelných rámp optima s rozmermi:
60 x 9 x 21 cm (dĺžka x výška x šírka)

Popis: Svetelná rampa spĺňa všetky požiadavky Českej i Európskej legislatívy pre prevádzku na pozemných komunikáciách. Vo verzii s EHK R65 TB2, TR2 vyhovuje aj zvýšeným nárokom HZS ČR na výstražné svetlá.

Kód produktu: OPTIMA90.2P.CTC-N.60

Výrobca: P.P.H. STROBOS