Zvláštne výstražné svetlá modrej farby sú určené pre vozidlá právom prednostnej jazdy. Zariadenie vyžarujúce svetlo modrej farby majú byť vždy doplnená zvukovým výstražným zariadením vydávajúcim zvukové znamenie sa spojito premennou výškou tónu (sirénou).