Výber kombinovaných navádzacích svetelných alejí

Kombinované svetelné smerovacie aleje sú vhodné ku smerovanie prevádzky prípadne vymedzenie pracovného priestoru.