Výber červených profesionálnych Mini Ramp

Zvláštné výstražné svetlá červenej farby sú určené pre vozidlá s právom prednostnej jazdy. Zariadenie vyžarujúce svetlo červenej farby majú byť vždy doplnená zvukovým výstražným zariadením vydávajúcim zvukové znamenie sa spojito premennou výškou tónu (sirénou).