1/ Účel obstaranie výstražných svetiel a legislatíva

Tu je potrebné si ujasniť k akému účelu maják kupujeme. Európska a Slovenská legislatíva majú úplne jasnú predstavu aké predpisy musia v konkrétnej situácii výstražné svetlá spĺňať. Na maják používaný na signalizáciu otváranie a zatváranie brán určite netreba klásť také nároky ako pri majáku používaného na vozidle pohybujúceho sa v bežnej cestnej premávke. Maják používaný v prevádzke na pozemných komunikáciách musí mať homologáciu R65, na maják používaný k nejakému druhu organizačné činosti používaný mimocestnú legislatíva žiadne zvláštne legislatívne nároky nekladie. Je Ak sú pre účel pre ktorý maják potrebujete vyžadovaná nejaká homologácia mali by ste tento fakt rešpektovať a výber majáku tomu podriadiť.

2/ Montáž a rozmiestnenie výstražných svetiel a legislatíva.
Opäť tu platí že je potrebné si ujasniť legislatívne požiadavky. U výstražných svetiel upevnených na vozidle napríklad legislatíva vyžaduje aby tieto boli upevnené na čo najvyššom bode vozidla tak aby bolo vždy najmenej jedno vidieť z ktoréhokoľvek miesta vo vodorovnej rovine 1 meter nad zemou 20 metrov od tohto svetelného zdroja.
Legislatíva tiež reguluje umiestnenie a počet doplnkových svetiel. Často sa stretávame s tým že zákazníci vybavenie podceňujú. Vybaviť vozidlo jedným výstražným svetlom upevneným za clonu auta skutočne nestačí.
Pred výberom výstražných svetiel si odporúčame tiež ujasniť ako tieto chcete upevniť. Majáky sú k dispozícii väčšinou v niekoľkých verziách ktoré sa líšia v spôsobe upevnenia. Základ je upevnenie na magnet, pevné uchytenie na skrutky a upevnenie na tyč. Legislatíva tu hovorí že magnetické majáky slúži na označenie stojaceho vozidla a na pohybujúcom sa vozidle by výstražné svetlá mala byť napevno.


3/ Aký typ výstražných svetiel?
Tu by váš výber mal vziať do úvahy požiadavky ako kupříkladu- Ako často bude maják používaný? Používanie s vypnutým motorom vozidla a odber prúdu? Životnosť majáka a údržba?
Základné rozdelenie je dnes na klasické rotačné majáky s halogénovou žiarovkou a majáky vybavené LED technológiou. Klasické rotačné majáky sú preverené časom, sú lacné a veľmi dobre viditeľné za všetkých svetelných podmienok. Na druhú stranu je to mechanika, je nutná údržba, majú vysoký odber prúdu a nízku životnosť. LED majáky majú vyššiu obstarávaciu cenu však podstatne vyššiu životnosť než klasické halogénové a minimálny odber prúdu. Pri kvalitných LED majákov je viditeľnosť už dnes
porovnateľná s halogénovými. Hľadám ak maják ktorý chcem voziť v aute pre prípad nejaké poruchy tak celkom určite je pre mňa vhodný aj lacnejšie typ kvalitného rotačného majáku.
Ste Ak firma pracujúci denne hodiny na pozemných komunikáciách je potrebné vyberať z kvalitných LED majákov. Nie vždy samozrejme potrebujeme ten najdrahší produkt a určite nechceme vydať viac korún ako je nevyhnutné však maják za 200Kč jednoducho kvalít majáku za 4000Kč nedosahuje a tento úplne zrejmý fakt je potrebné vziať do úvahy. Ako v každom segmente aj tu platí za málo peňazí málo muziky. Kvalitné majáky sú nielen z kvalitnejších materiálov ale v drvivej väčšine ponúkajú tiež podstatne vyššia
stupeň ochrany proti poveternostným podmienkam a prípadnému poškodeniu z prepätia, prepólovaniu a podobne.