Nabídka rotačních majáků

Majáky v této kategorii využívají rotační typ záblesku, kterého je docíleno otáčejícím se zrcátkem kolem halogenové žárovky. Výhodou rotačních systémů jsou nízké pořizovací náklady a slušná, časem prověřená, viditelnost.