Nabídka ostatních LED majáků

V kategorii Ostatní LED majáky jsou výstražné majáky určené pro provoz v méně náročných podmínkách, především mimo pozemní komunikace. Využití je možné kupříkladu na vozících ve firmách, výstraha na branách, organizační činnost, pracovní stroje mimo pozemní komunikace a podobně. Tyto majáky mají homologaci pouze R10 případně žádnou.