Zvláštní výstražná světla červené barvy jsou určena pro vozidla právem přednostní jízdy. Zařízení vyzařující světlo červené barvy mají být vždy doplněna zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou).