Jak na výběr majáku?

1/ Účel pořízení výstražných světel a legislativa

Zde je potřeba si ujasnit k jakému účelu maják pořizujeme. Evropská a Česká legislativa mají zcela jasnou představu jaké předpisy musí v konkrétní situaci výstražná světla splňovat. Na maják používaný k signalizaci otevírání a zavírání vrat určitě není třeba klást takové nároky jako u majáku používaného na vozidle pohybujícího se v běžném silničním provozu. Maják používaný v provozu na pozemních komunikacích musí mít homologaci R65, na maják používaný k nějakému druhu organizační činosti používaný mimo pozemní komunikace legislativa žádné zvláštní legislativní nároky neklade. Je li pro účel pro který maják potřebujete vyžadována nějaká homologace měli by jste tento fakt respektovat a výběr majáku tomu podřídit.

2/ Montáž a rozmístění výstražných světel a legislativa.

Opět zde platí že je potřeba si ujasnit legislativní požadavky. U výstražných světel upevněných na vozidle kupříkladu legislativa vyžaduje aby tyto byli upevněné na co nejvyšším bodu vozidla tak aby bylo vždy nejméně jedno vidět z kteréhokoli místa ve vodorovné rovině 1 metr nad vozovkou 20 metrů od tohoto světelného zdroje.
Legislativa také reguluje umístění a počet doplňkových světel. Často se setkáváme s tím že zákazníci vybavení podceňují. Vybavit vozidlo jedním výstražným světlem upevněným za clonu auta skutečně nestačí.
Před výběrem výstražných světel si doporučujeme také ujasnit jak tyto chcete upevnit. Majáky jsou k dispozici většinou v několika verzích které se liší ve způsobu upevnění. Základ je upevnění na magnet, pevné uchycení na šrouby a upevnění na tyč. Legislativa zde říká že magnetické majáky slouží k označení stojícího vozidla a na pohybujícím se vozidle by výstražná světla měla být napevno.

3/ Jaký typ výstražných světel?

Zde by váš výběr měl vzít v potaz požadavky jako kupříkladu- Jak často bude maják používán? Používání s vypnutým motorem vozu a odběr proudu? Životnost majáku a údržba? Základní rozdělení je dnes na klasické rotační majáky s halogenovou žárovkou a majáky vybavené LED technologií.

Klasické rotační majáky jsou prověřeny časem, jsou levné a velmi dobře viditelné za všech světelných podmínek. Na druhou stranu je to mechanika, je nutná údržba, mají vysoký odběr proudu a nízkou životnost. LED majáky mají vyšší pořizovací cenu ovšem podstatně vyšší životnost než klasické halogenové a minimální odběr proudu. U kvalitních LED majáků je viditelnost již dnes srovnatelná s halogenovými.

Hledám li maják který chci vozit v autě pro případ nějaké poruchy tak zcela určitě je pro mne vhodný i levnější typ kvalitního rotačního majáku. Jste li firma pracující denně hodiny na pozemních komunikacích je třeba vybírat z kvalitních LED majáků. Ne vždy samozřejmě potřebujeme ten nejdražší produkt a určitě nechceme vydat víc korun než je nezbytně nutné ovšem maják za 200Kč prostě kvalit majáku za 4000Kč nedosahuje a tento zcela zřejmý fakt je potřeba vzít v úvahu.

Jako v každém segmentu i zde platí za málo peněz málo muziky. Kvalitní majáky jsou nejen z kvalitnějších materiálů ale v drtivé většině nabízejí také podstatně vyšší stupeň ochrany proti povětrnostním podmínkám a případnému poškození z přepětí, přepólování a podobně.